Het Huis van Alijn vernieuwt en is gesloten van 1.10 t.e.m. 15.12.2017 – meer info

De schoolbel, die het begin en einde van de lessen aangaf, bepaalde in grote mate het leven van de kinderen. Een belangrijk ritueel voor kinderen was de communie. Lange tijd was er maar één communiefeest. Pas vanaf 1910 werd een tweede communiefeest met het vormsel ingevoerd. Het communiefeest betekende meestal het einde van de kindertijd, daarna moesten veel kinderen gaan werken. Een jongen werd pas een echte man als hij de legerdienst had vervuld. Tot 1909 werd door middel van loting beslist wie naar het leger moest, daarna werd de algemene dienstplicht ingevoerd.