Het Huis van Alijn vernieuwt en is gesloten van 1.10 t.e.m. 15.12.2017 – meer info

collectiebeleid

Het Huis van Alijn is het enige museum in Vlaanderen met een exclusieve focus op het dagelijks leven in de 20ste eeuw. Er is een actief verzamelbeleid van referentieobjecten, verhalen, (bewegend) beeld en geluid.

In de voorbije jaren zijn unieke digitale themacollecties opgebouwd: 250u bewegend beeld (familiefilm), 200-tal geluidsfragmenten (dialectopnames uit het Zuid-Nederlandstalige gebied), meer dan 10.000 foto's over het dagelijks leven in de 20ste eeuw (Uit het fotoalbum).

De collectie is een historisch gegroeid ensemble.

De opbouw van de collectie in het Folkloremuseum (1932-1962), in het Museum voor Volkskunde (1962-2000) en het Huis van Alijn (2000- …) gebeurde volgens verschillende invalshoeken en accenten. Naast de collectie die we nu als kerncollectie beschouwen, zijn er in het verleden kerncollecties gevormd die we vandaag als studie-, bruikleen- of documentaire collectie beschouwen. Omgekeerd zijn er deelcollecties die vandaag het statuut van kerncollectie hebben.

De collectie is het uitgangspunt voor de museumwerking, off- en online!

Een object- en biografisch gerichte omgang met de collectie staat voorop. Er is een aanbod van tentoonstellingen, rondleidingen, publicaties en workshops. Op deze website ontwikkelen we een virtuele publieksgerichte omgang met de objecten.

De collectie groeit aan.

Een van de kernopdrachten van een museum is het verzamelen. Naast de traditionele collectievorming, zoals het verwerving van fysieke objecten zet het Huis van Alijn actief in op digitale collectievorming. De uitbouw van het bewegend beeldarchief, het digitale beeld- en een geluidsarchief zijn prioritair.

museumdepot

Selecteren en afstoten

Het realiseren van afstemming en complementariteit met andere collecties is een belangrijk criterium bij het verzamelen. De selectiecriteria worden bepaald door de missie en het vooropgestelde collectieprofiel. Ook het opschonen van de collectie is een voortdurend aandachtspunt. Objecten worden beoordeeld op hun referentiewaarde, hun fysieke staat, de aanwezigheid van vergelijkbare objecten in eigen en andere collecties. De afstoting varieert van permanente bruikleen (collectiemobiliteit), herbestemming (voor educatieve doeleinden, rekwisieten, terugblikkoffers,…) tot vernietiging (bij onherstelbare schade, ...).

Registratie en documentatie

Het registreren en documenteren van de collectie in het collectieregistratiesysteem Adlib Museum Plus krijgt prioritaire aandacht. Productcatalogi, brochures, reclames, gebruiksaanwijzingen, alsook foto’s en film worden actief verzameld om de collectie te onderzoeken en te documenteren. Lees meer over de collectieregistratie in Adlib en onze deelname aan MovE bij collectie online.

Bruikleenverkeer

Het Huis van Alijn stelt haar collectie ter beschikking aan derden. De bruikleenaanvragen worden getoetst aan specifieke criteria (veiligheid, transport, beschikbaarheid, functie, …). De procedure wordt vastgelegd in een gestandaardiseerde bruikleenovereenkomst. Naast tijdelijke zijn er ook langdurige of permanente bruiklenen. Het bevorderen van collectiemobiliteit en afstemming staan centraal.

Sneeuwwitje was erbij ...

You need to install the Flash plugin in order to see this content.

hier niet aankomen