Het Huis van Alijn vernieuwt en is gesloten van 1.10 t.e.m. 15.12.2017 – meer info

Copyright

Deze website is eigendom van het Huis van Alijn vzw.

Contactgegevens:
Het Huis van Alijn vzw, Kraanlei 65, 9000 Gent
Telefoon: +32 9 235 38 00
E-mail:info@huisvanalijn.be
Ondernemingsnummer: 046 120 3623

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het Huis van Alijn vzw of rechthoudende derden. Alle teksten, foto’s, audio, video en alle andere auteursrechterlijk beschermde werken mogen op geen enkele wijze worden verspreid, gebruikt of overgenomen, tenzij Het Huis van Alijn vzw hiervoor de reproductierechten heeft verleend. Voor de toekenning van deze rechten kan u de redactie contacteren. Korte aanhalingen uit artikels zijn toegelaten tenzij voor commerciële doeleinden – hoe of welke dan ook – mits de bron duidelijk wordt vermeld, en zonder dat dit systematisch mag gebeuren.

hier niet aankomen