Het Huis van Alijn vernieuwt en is gesloten van 1.10 t.e.m. 15.12.2017 – meer info

Disclaimer

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Het Huis van Alijn vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Het Huis van Alijn vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Het Huis van Alijn vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@huisvanalijn.be.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het Huis van Alijn vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Het Huis van Alijn vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Het Huis van Alijn vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle opmerkingen in verband met deze algemene voorwaarden dienen gericht te worden aan Het Huis van Alijn vzw. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Het Huis van Alijn vzw gevestigd is, bevoegd.

Privacy, veiligheidsmaatregelen, controle- en inzagerecht

Het Huis van Alijn vzw verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Het Huis van Alijn vzw hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992. De gebruiker kan zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Het Huis van Alijn vzw. De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Het Huis van Alijn vzw, Kraanlei 65, 9000 Gent of via info@huisvanalijn.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u vervolgens ook vragen om gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Commentaren

Op www.huisvanalijn.be kunnen lezers commentaren nalaten. Wie van deze functie gebruik wenst te maken, dient hierbij rekening te houden met een aantal regels:

  • • persoonlijke aanvallen worden niet getolereerd
  • • het spammen van commentaar wordt niet geduld
  • • alles wat tegen de wet is, kan niet. Dan hebben we het over linken naar illegale muziek, sites met betwistbare inhoud en inbreuken op auteursrecht.

Commentaren die tegen deze regels ingaan worden gemodereerd of verwijderd door de medewerkers. Er zal hiervoor steeds een verklaring gegeven worden. Commerciële informatie of reclame wordt niet getolereerd. Oneigenlijk gebruik van de commentaarfunctie wordt niet geduld. En dan hebben we het over comment spamming, astroturfing, onder verschillende namen reageren, misbruik voor reclame- of marketingdoeleinden, etc.

Verder gaan wij uit van de goede wil van alle mensen. Wanneer u het tegendeel bewijst in de commentaren behoudt de redactie zich het recht in te grijpen.Commentaren van lezers worden niet voorafgaand aan publicatie goedgekeurd. Het Huis van Alijn vzw wijst alle verantwoordelijkheid af voor wat in de commentaren verschijnt en hoeft qua visie, waarden en mening niet noodzakelijk akkoord te gaan met wat in deze commentaren verschijnt. Ondanks onze controle, zou het kunnen dat commentaren die in strijd zijn met de bovenstaande regels toch door de mazen van het net glippen. Wij zouden het op prijs stellen dat u het ons meldt als u iets dergelijks opmerkt of u persoonlijk aangevallen voelt. Wanneer u denkt dat we een commentaar onterecht hebben verwijderd, kunt u ons om uitleg vragen.

hier niet aankomen