Het Huis van Alijn vernieuwt

 

Kom afscheid nemen van het museum zoals het was

In 2017 werken we achter de schermen aan een vernieuwde museumopstelling. Het dagelijks leven is een immense schatkamer van verhalen en dingen die (n)ooit voorbijgaan. Voorwerpen, foto’s, films, geluiden en geuren leggen de tijdsgeest en gewoontes bloot. Ze herinneren aan een recent of verder verleden. Het Huis van Alijn deelt zijn passie voor de grote en kleine geschiedenissen van het leven en wil dit met de nieuwe opstelling nog meer uitdragen.

Voor groepen blijven wij onze meest gesmaakte rondleidingen aanbieden. Via Het leven zoals het was, Peperkoeken hart of Cherchez la femme delen de gidsen hun passie voor het dagelijks leven in de 20ste eeuw in Vlaanderen.

Het museum zoals het was, is nog te bezoeken tot 30 september. Daarna gaan we 11 weken dicht om feestelijk te heropenen in het weekend van 16 en 17 december.

Noteer het alvast in je agenda!