Het Huis van Alijn vernieuwt en is gesloten van 1.10 t.e.m. 15.12.2017 – meer info

Indeling collectie

Gezien de aard en de omvang van de samenstelling delen we de collectie op in drie grote deelcollecties: objecten, beeldmateriaal en digitale collectie. Deze worden op hun beurt ingedeeld op basis van een aantal criteria. Een chronologische of geografische indeling is voor deze collectie niet relevant.

OBJECTCOLLECTIE

Deze collectie omvat vandaag circa 22.000 stuks. Een 3000-tal stuks staat permanent tentoongesteld en de overige 18.000 stuks worden in het depot bewaard. Deze collectie wordt ingedeeld op basis van materiaalsoort (vb. glaswerk, textiel,..), omvangrijke objectreeksen (vb. pijpen, poppenkastpoppen, drukblokken, penningen, ...) of meer thematisch samenhangende reeksen (vb. circus, speelgoed, onderwijs, religie, militie, ...).

BEELDCOLLECTIE

Deze collectie telt vandaag circa 120.000 stuks. Ze wordt ingedeeld op basis van materiaalsoort of type object (vb. glasplaten, foto, affiche, postkaart, …) en verder op formaat en thematische insteek. In 2007 werd de volledige collectie in kaart gebracht, zodat we een zicht hebben op de omvang en uniciteit van deze diverse collectie. Het is duidelijk dat we met zeer uiteenlopende beeldcollectie te maken hebben, gaande van verzamelprentjes (met veel identieke exemplaren), doodsprenten (zeer omvangrijke verzameling) tot unieke en onvervangbare stukken (collectie glasnegatieven van de Gentse fotograaf Arnold Vander Haeghen).

DIGITALE COLLECTIES

De opbouw van digitale collecties (beeld, bewegend beeld en geluid) is pas recent gestart. Het betreft in hoofdzaak collecties die bestaan uit bruiklenen waarbij het Huis van Alijn een digitale kopie bewaart, terwijl het origineel bij de bruikleengever blijft.

Stadstv Gent, uitzending 9 april 2008

You need to install the Flash plugin in order to see this content.