Het Huis van Alijn vernieuwt en is gesloten van 1.10 t.e.m. 15.12.2017 – meer info

Mensen met dementie

 

OPGELET! Onderstaand aanbod geldt tot 30.09.2017. Daarna gaat het museum dicht om te heropenen in december. Vanaf 16.12.2017 is er een nieuw aanbod.

 

MARCEL EN MADELEINE

GELEIDE WANDELING VOOR PERSONEN MET DEMENTIE

In deze museumrondleiding bezoeken personen met dementie en hun begeleiders samen met een gids een aantal museumkamers die qua thematiek en fysieke afstand op elkaar aansluiten. De gids neemt de tijd om diverse zintuigen (luisteren, aanraken, proeven, ruiken en kijken) aan bod te laten komen. Aan de hand van de museumcollectie worden herinneringen opgehaald en de interactie tussen mantelzorgers en personen met dementie gestimuleerd. De titel van de rondleiding verwijst naar een passage uit het boek ‘A la recherche du temps perdu’ van Marcel Proust. Zoals het madeleintje Marcel aanzet om herinneringen aan zijn verleden op te halen; zo vormt de museumcollectie voor de deelnemers de stimulans om te reminisceren.

wie: personen met dementie en hun mantelzorgers / voor personen met jongdementie raden we deze rondleidingen aan
wat: interactieve rondleiding (in dialoog met de gids)
focus: grote en kleine geschiedenissen van het dagelijkse leven in de 20e eeuw
beschikbare talen: Nederlands
wanneer:
- Instaprondleidingen op maat voor duo's (persoon met dementie en zijn/haar begeleider): iedere eerste vrijdag van de maand van 14u30 tot 15u30 - reserveren verplicht
- Rondleidingen voor groepen: op aanvraag
duur: 1u

info: info@huisvanalijn.be of T 09 235 38 00

prijs duo's:
instaprondleidingen voor duo's elke eerste vrijdag van de maand (behalve juli, augustus): 8 euro per deelnemer (incl. museumtoegang)
reservatie: kan tot 1 dag vooraf via info@huisvanalijn.be of T 09 235 38 00

prijs groepen:
op aanvraag voor groepen: 75 euro (max. 15 deelnemers per gids) + toegangsprijs per persoon
reservatie: bij voorkeur 3 weken vooraf via het online formulier of T 09 210 10 75

extra:
Studio Alijn biedt de museumcollectie digitaal aan voor zorgverleners zodat zij in hun eigen praktijk aan de slag kunnen

 

OPGELET

Bovenstaand aanbod geldt tot 30.09.2017. Daarna gaat het museum dicht om te heropenen in december. Vanaf 16.12.2017 is er een nieuw aanbod.

 

Meer praktische info algemeen

Meer info over de toegankelijkheid