Het Huis van Alijn vernieuwt en is gesloten van 1.10 t.e.m. 15.12.2017 – meer info

organisatie & missie

HARTEN RAKEN EN GEESTEN PRIKKELEN !

Het Huis van Alijn is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende collectiebeherende erfgoedinstelling met een passie voor de cultuur van het dagelijks leven. Aan het museum is een kenniscentrum - Studio Alijn - verbonden. Het Huis van Alijn wil een knooppunt zijn in de culturele erfgoedgemeenschap, een ontmoetingsplek waar herinneringen en ervaringen worden gedeeld en doorgegeven. Voor tal van projecten wordt beroep gedaan op de inbreng van onze bezoekers. Aan het museum is een actieve vrijwilligerswerking verbonden (Vrienden van het Huis van Alijn vzw). Met andere organisaties, zowel in binnen- en buitenland als binnen en buiten de cultuursector, worden samenwerkingsverbanden opgezet.

 

 Voel de hartslag van onze organisatie. Ons actieterrein en onze visie.   
Lees meer over waar we willen voor staan en wat ons bezig houdt….

Het Huis van Alijn is sins 1997 een verzelfstandigde instelling die haar opdracht uitvoert middels een beheersovereenkomst met de Stad Gent en een beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. In 2001 werd het museum door de Vlaamse Overheid erkend op regionaal niveau. In 2009 groeide het  Huis van Alijn door tot een collectiebeherende instelling erkend op Vlaams niveau. In de afgelopen jaren werd de werking op een professionele, kwalitatieve en duurzame wijze uitgebouwd. Het museum werd één van de voortrekkers in de vernieuwingsbeweging in het volksculturele erfgoedveld. Creativiteit en betrokkenheid zijn twee cruciale leitmotieven. In 2002 kreeg het museum de Erfgoedprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor haar vooruitstrevende publiekswerking. In 2006 volgde de Vlaamse Museumpublieksprijs. Elke dag werken we verder aan de toekomst van het museum, de uitspraak van de Hongaarse Nobelprijswinnaar Dennis Gabor in gedachten: 'Je kan de toekomst het best voorspellen door haar zelf uit te vinden'.

Onze toekomstgerichte visie en missie schreven we neer in het beleidsplan. Deze luidt als volgt: "Het Huis van Alijn neemt de cultuur van het dagelijks leven - van vroeger en nu, hier en elders - tot haar passie en wil deze op een dynamische, reflexieve, inspirerende en grensverleggende manier delen met jong en oud zodat betekenis(sen)-genererende ideeën, verhalen en beelden kunnen worden ingezet en doorgegeven. Het Huis van Alijn wil een ontmoetingsplek zijn, een reële en virtuele werkplek van het geheugen waar zich hyperlinks tussen heden, verleden en toekomst kunnen vormen."

Ontdek hoe we naar de toekomst kijken. Onze dromen en ambities.
Lees meer over de richting waarin we willen uitgaan en waarin we geloven….
>> download beleidsplan 2009-2014 (pdf)
 

Voor wie nog meer wil weten. Onze acties en prestaties.  

Lees meer over wat we de afgelopen jaren hebben gedaan….
>> download jaarverslag 2009 (pdf) I 2008 (pdf) I 2007 (pdf)


Voor wie ons wil leren kennen.

Maak kennis met onze medewerkers ...
>> contact